Kan man få massage trots åderbråck?

Innan man tar en massagebehandling på spa så kan det komma upp många frågor. Kan jag få massage när jag är gravid? Kan jag få massage om jag har tennisarmbåge med aktiv inflammation? Är det okej att få massage med en infektion i kroppen? Många undrar över sina åderbråck, dessa blåa ådror som syns på baksidan av benen. De uppkommer med åldern hos många människor. Åderbråck är väldigt vanligt och egentligen ingenting som man behöver oroa sig särskilt mycket för eftersom det är ofarligt i de flesta fall. Men det kan vara bra att fundera lite extra på hur man kan undvika att få fler åderbråck och om det är något man kan göra i förebyggande eller behandlande syfte. När man går och tar en massagebehandling är det bra att berätta för massören att man har åderbråck, så att terapeuten kan planera behandlingen efter det. Massören kommer att undvika det område där åderbråcken finns, men kan vanligtvis behandla närliggande områden utan problem. Anledningen till att man inte vill massera direkt på åderbråcket är att man inte vill riskera att förvärra bråcket.

Man vet egentligen inte varför åderbråck uppkommer, men de flesta är överens om att det finns en ärftlig komponent. Har dina föräldrar åderbråck, är det större sannolikhet att du också får det. Ungefär en tredjedel av befolkningen lider av åderbråck varav kvinnor är drabbade i större utsträckning. Hormoner och graviditet är riskfaktorer för att drabbas. Mekanismen bakom åderbråcket har med venerna i kroppen att göra. Venerna är de blodådror som för blodet tillbaks till hjärtat efter att ha syresatt vävnaderna i kroppen. I venerna har man särskilda klaffarna som möjliggör för blodet att transporteras åt rätt håll, och det är när de blir försvagade som det kan uppstå åderbråck. Det kan också bero på att själva väggarna i venerna är försvagade, med ett ökat tryck som följd. Det ökade trycket gör att blodådrorna utvidgar sig. När man har åderbråck så är det en lite större risk att få ytliga blodproppar, så kallade tromboflebiter. Dessa är i regel ofarliga men det kan göra ont. En annan risk med åderbråck är att de kan påverka huden, som blir spänd och skör. Ibland kan huden bli helt blå. Då är det en större risk för att drabbas av bensår.

Det man kan göra för att undvika åderbråck är att röra på sig regelbundet och undvika att bli stillasittande i långa perioder. Om man ska sitta en längre stund är det bra att sätta upp benen på en pall så att trycket ner i benen inte blir lika högt. Har man väl fått åderbråck så går de i princip aldrig tillbaka. Men det finns en åderbråcksbehandling att få på särskilda kliniker. Då diagnosticerar man först med hjälp av ultraljud, och behandlar sedan själva åderbråcket med hjälp av laser. Man kan också använda kompressionsstrumpor för att underlätta vid åderbråck, vilket också minskar risken för blodpropp på sikt. Att ta regelbundna spabehandlingar är inte heller en dum idé för att förebygga åderbråck och hålla igång cirkulationen i kroppen.