Spaets ursprung

För några decennier sedan var spa ett okänt begrepp för många svenskar, men det har med tiden blivit allt vanligare i Sverige. Allt fler, både män och kvinnor, har kommit att förälska sig i den avslappnade stämning som råder vid de olika anläggningarna. De allra flesta är dock okunniga om spaets ursprung, och det kan bero på att ursprunget är omtvistat.

 

En teori är att spaet ursprungligen hade med vatten att göra. Förespråkare för den teorin hävdar att ordet spa är en akronym av latinets salus per aqua som går att översätta till ’hälsa genom vatten’. Redan under de gamla grekernas tid hade man börjat att dricka ur särskilda brunnar för att förbättra både den allmänna hälsan och specifika hälsoproblem. Det spreds även till övriga Europa – men långt efter att potentialen insågs runt medelhavsområdet. Än i dag går det tydligt att se att vattnet har en central del i de allra flesta spaverksamheter. Så gott som alla spaanläggningar har nämligen pooler av olika slag som ska hjälpa kunderna att stressa av, och vatten används i många behandlingar.header_spa

 

En annan teori är att ordet spa har sitt ursprung från den belgiska staden Spa. Staden var nämligen känd, särskilt under romartiden, för alla välgörande bad som fanns där. Hur de olika spaverksamheterna ser ut runt om i världen i dag skiftar mycket, och det beror på att vissa kulturer influerats mer av omvärlden än andra. Resultatet av det är att det går att hitta många olika sorters behandlingar som är influerade av andra kulturers spatraditioner.

 

Många span vill hjälpa sina kunder genom att använda såväl hälso- som skönhetsfrämjande metoder. Ett exempel på det är att många spakliniker erbjuder skönhetsbehandlingar, som botox. Om du är intresserad av en botoxbehandling är det viktigt att du gör en grundlig research på kliniken. Innan du tar något beslut är det också viktigt att du läser på om de olika riskerna som finns – särskilt om hur viktigt det är att välja en seriös aktör. En seriös aktör, som många kunder har goda erfarenheter av, är Plastikkirurgen.com belägen i Sophiahemmet i Stockholm

 

En hel del ser resan som en viktig del av spaupplevelsen. Det finns många länder där spaverksamheten länge varit en stor del av kulturen. Det gör att världen är fylld av olika stilar när det kommer till att ge hjälp med avslappning – men även rena hälsofrämjande metoder. Två kulturer som är särskilt kända för sina spaverksamheter är den thailändska och den turkiska. Den mest centrala delen i den thailändska kulturen är massagen, något som mängder av svenska turister varje år tar del av. Den thailändska massagen syftar till att från djupet frigöra kroppen från spänningar och muskelknutar. I den turkiska är en av spakulturens viktigaste grundstenar hamambaden, även kallade turkiska bad.